CÔNG TY TNHH TM HƯNG HƯNG luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại cửa hàng và sàn thương mại điện tử www.hunghung.com.vn. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, CÔNG TY TNHH TM HƯNG HƯNG đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của CÔNG TY TNHH TM HƯNG HƯNG. Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ thực hiện qua:
  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: hung.hung890@gmail.com
  • Gọi điện đến Hotline 0903.954.094 – 0937.375.987
Bước 2: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo Form dưới đây: