Sơn công nghiệp Jotun Jotacote Universal

Liên hệ 0903.954.094

Sơn công nghiệp Jotun Jotacote Universal là sơn hai thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Lọai sơn này có % thể tích chất rắn cao, chịu mài mòn tốt. Nó vừa đóng vai trò sơn chống rỉ, vừa đóng cả vai trò sơn hoàn thiện và có thể sơn ở chiều dầy cao.

Jotacote Universal là sơn hai thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Lọai sơn này có % thể tích chất rắn cao, chịu mài mòn tốt. Nó vừa đóng vai trò sơn chống rỉ, vừa đóng cả vai trò sơn hoàn thiện và có thể sơn ở chiều dầy cao.

Hotline: 0937.375.987

Sơn công nghiệp Jotun Jotacote Universal là sơn hai thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Lọai sơn này có % thể tích chất rắn cao, chịu mài mòn tốt. Nó vừa đóng vai trò sơn chống rỉ, vừa đóng cả vai trò sơn hoàn thiện và có thể sơn ở chiều dầy cao.

Jotacote Universal là sơn hai thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Lọai sơn này có % thể tích chất rắn cao, chịu mài mòn tốt. Nó vừa đóng vai trò sơn chống rỉ, vừa đóng cả vai trò sơn hoàn thiện và có thể sơn ở chiều dầy cao.

Mục đích sử dụng sơn công nghiệp Jotun Jotacote Universal

Sơn công nghiệp Jotun Jotacote Universal là lớp sơn chống rỉ đa dụng được thiết kế đặc biệt cho công trình tàu đóng mới. Được sử dụng độc lập trên bề mặt sắt thép hay kết hợp với các hệ sơn khác. Nếu cần bề mặt hoàn thiện đẹp, nên kết hợp với 1 lớp sơn phủ hoàn thiện. Nó mang lại sự bảo vệ chống ăn mòn tuyệt hảo trong cả môi trường nước ngọt và nước biển. Jotacote Universal Aluminium Lumi được sử dụng làm lớp thứ nhất cho các két nước giằn và lợi dụng đặc tính của bột màu dạ quang trong màng sơn cho công tác thi công sơn và kiểm tra.

Khi áp dụng loại sơn công nghiệp Jotun này cho các két nước giằn của tàu đóng mới cần phù hợp theo PSPC (IMO Res. MSC 82/W), xin tham khảo “Qui trình thi công cho két nước giằn-Jotacote Universal”.

Độ dầy và định mức sơn 

                                                      Tối thiểu              Tối đa               Tiêu chuẩn

Độ dầy, khô (μm)                             75                      300                        160

Độ dầy, ướt (μm)                            105                     415                        220

Định mức lý thuyết (m2/l)              9,6                      2,4                         4,5

Chú thích Nên pha thêm dung môi khi sơn ở chiều dầy khô dưới 150 μm.

Phê chuẩn Phân loại B1 cho Két nước giằn do Det Norske Veritas (DNV) cấp.

Tính chất vật lý

Màu sắc Nhôm và Đỏ nhôm, Nhôm dạ quang, Xám, Đỏ, Vàng sẫm

% thể tích chất rắn* 72 ± 2

Điểm bắt lửa 35oC ± 2 (Setaflash)

Độ nhớt VOC 2,17 lbs/gal (260 gms./ltr.) USA-EPA Method 24

240 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

Bóng Bóng mờ

Độ bền bóng Trung bình

Độ bền với nước Tuyệt hảo

Độ bền với mài mòn Rất tốt

Độ bền với dung môi Tuyệt hảo

Độ bền với hóa chất Tuyệt hảo

Tính đàn hồi Tốt

Tính tương thích với bảo vệ điện cực Rất tốt

* Theo tiêu chuẩn ISO 3233:1998 (E) Theo luật Hồng Kông: Lọai sơn áp dụng – Sơn dùng cho tàu thuyền; VOC 260 gms/ltr HK EPD; Hợp chất miễn trừ – Không có; Trọng lượng riêng: 1.33 (A+B); Giá trị VOC và Trọng lượng riêng trên chỉ là những giá trị đặc trưng, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc.

sơn công nghiệp Jotun Jotacote Universal

sơn công nghiệp Jotun Jotacote Universal

Xem thêm: Bán Sơn công nghiệp Jotun Hồ Chí Minh

Hướng dẫn thi công sơn công nghiệp Jotun Jotacote Universal

Chuẩn bị bề mặt 

Bề mặt phải sạch, khô và không dính các tạp chất khác. Bề mặt phải được xử lý theo tiêu chuẩn ISO 8504.

Bề mặt thép chưa xử lý

Độ sạch: Phun hạt đạt tiêu chuẩn Sa 21⁄2 (ISO-8501-1:1988). Có thể chấp nhận làm sạch bằng máy cơ học đạt tiêu chuẩn tối thiểu St 2 (ISO 8501-1:1988), tùy theo mục đích sử dụng.

Bề mặt thép đã sơn lớp chống rỉ tạm thời

Bề mặt sơn lót chống rỉ tạm thời thích hợp phải sạch, khô và không bị hư hại.

Bề mặt sơn cũ

Lớp sơn chống rỉ thích hợp phải sạch, khô và không bị hư hại. Xin liên lạc với Jotun để được tư vấn thêm.

Các loại bề mặt khác

Loại sơn này còn có thể sử dụng trên các loại bề mặt khác. Xin liên lạc với văn phòng Jotun để biết thêm chi tiết.

Điều kiện trong qúa trình sơn

Có thể thi công loại sơn này trên bề mặt có nhiệt độ xuống tới -15°C. Nhiệt độ bề mặt ít nhất phải cao hơn 3oC so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo tại khu vực xung quanh bề mặt cần sơn. Khi thi công trong khu vực kín, phải thông gió tốt để bảo đảm qúa trình khô và đóng rắn. Không được dùng hơi nóng để thông gió cho tới khi dung môi đã bốc hơi hết ra khỏi màng sơn nhằm tránh hiện tượng chỉ khô bề mặt và ngậm dung môi. Màng sơn không được tiếp xúc với nước, dầu mỡ, hoá chất hoặc các va chạm cơ học trước khi khô hoàn toàn. Trong qúa trình thi công và giai đọan đầu của thời gian khô, không nên để màng sơn tiếp xúc với môi trường có độ ẩm cao, vì điều đó có thể gây nên hiện tượng mất màu và giảm độ bóng của màng sơn.

Biện pháp thi côngsơn công nghiệp Jotacote Universal

Sơn phun 

Sử dụng máy sơn áp lực cao

Cọ Chỉ dùng khi sơn dặm và sơn cho những vị trí nhỏ, cần lưu ý khi sơn để đạt được chiều dầy khô chỉ định.

Ru lô Có thể sử dụng cho những vị trí nhỏ nhưng không nên dùng để thi công lớp sơn chống rỉ thứ nhất, lưu ý cẩn thận trong khi sơn để đạt được chiều dầy màng sơn khô chỉ định.

Dữ liệu thi công sơn công nghiệp Jotacote Universal

Tỷ lệ pha trộn (thể tích) 3:1

Pha trộn 3 Phần A (Sơn) pha trộn đều với 1 Phần B (chất đóng rắn) Jotacote Universal.

Thởi gian pha 10 phút.

Thởi gian sống (23°C) 11⁄2 giờ (giảm đi khi ở nhiệt độ cao hơn)

Chất pha loãng/làm sạch Jotun Thinner No. 17

Dữ liệu hướng dẫn cho máy phun sơn áp lực cao 

Áp lực tại đầu súng phun 15 MPa (150 kp/cm2, 2100 psi)

Cỡ béc 0.43-0.79 mm (0.017-0.031″)

Góc phun 40-80°

Bẩu lọc Bảo đảm bầu lọc phải sạch.

Dữ liệu hướng dẫn cho máy phun sơn thông thường 

Thời gian khô

Nói chung thời gian khô thường liên quan và phụ thuộc vào các yếu tố như sự luân chuyển không khí, nhiệt độ, chiều dầy, số lớp sơn. Các số liệu đưa ra dưới đây dựa trên các điều kiện sau:

* Thông gió tốt (ngoài trời hoặc có sự luân chuyển tự do của không khí)

* Chiều dầy màng sơn tiêu chuẩn

* Một lớp trên bề mặt thép chưa xử lý

Nhiệt độ bề mặt                                        -5°C                0°C                5°C              10°C              23°C 

Khô bề mặt                                               20 giờ            14 giờ            8 giờ              5 giờ            2,5 giờ

Khô cứng                                                 48 ngày          30 giờ           16 giờ            10 giờ            5 giờ

Đóng rắn                                                                         21 ngày        14 ngày          10 ngày          7 ngày

Khô để sơn lớp kế, tối thiểu 2               24 giờ           18 giờ             10 giờ            7 giờ                4 giờ

Khô để sơn lớp kế, tối đa 

Nhiệt độ bề mặt 40°C Khô bề mặt 1 giờ

Khô cứng 2 giờ

Đóng rắn 3 ngày

Khô để sơn lớp kế, tối thiểu 2 giờ

Khô để sơn lớp kế, tối đa 
  1. Thời gian tối thiểu để sơn lớp kế ngắn mang lại ưu điểm là nhanh chóng đưa cấu trúc mới sơn vào sử dụng sớm, như có thể đi trên màng sơn sớm. 1. Thời gian tối thiểu để sơn lớp kế ngắn được tính khi sơn với cùng chủng loại sơn. Lưu ý là màng sơn lúc đó vẫn chưa cứng hoàn toàn và không chịu được va chạm cơ học.
  1. Bề mặt phải sạch và không bị phấn hóa trước khi tiến hành sơn phủ, không có giới hạn thời gian tối đa để sơn lớp

kế. Mặc dầu vậy, để đạt được độ bám dính tốt nhất, nên sơn lớp kế trước khi màng sơn đóng rắn hoàn toàn. Khi màng sơn chịu tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời trong khỏang thời gian nhất định, nên lưu ý trong việc vệ sinh bề mặt và loại bỏ hay đánh nhám lớp chai cứng bề mặt để đạt được độ bám dính cao.

Các thông số trên chỉ mang tính chất hướng dẫn. Thời gian khô thực tế trước khi sơn lớp kế có thể ngắn hay dài hơn phụ thuộc vào chiều dầy màng sơn, thông thoáng, hệ sơn bên dưới, yêu cầu về vận chuyển lắp ráp sớm .v.v… Thời gian khô đối với một hệ thống sơn hoàn chỉnh được đề cập chi tiết trong từng bảng hệ thống riêng biệt đã tính toán luôn cả những thông số và những điều kiện đặc thù riêng.

Hệ sơn tiêu biểu 

Khu vực không ngâm nước: Jotacote Universal 2 x 125 μm (Chiều dầy khô)

Hardtop AS/XP 1 x 50 μm (Chiều dầy khô)

Cho két nước giằn: Jotacote Universal 2 x 160 μm (Chiều dầy khô) 

Các hệ thống sơn khác có thể được chỉ định, tùy theo mục đích sử dụng 

Một số lưu ý khác về sơn công nghiệp Jotacote Universal

Bảo quản

Sản phẩm này cần được bảo quản theo qui định về an toàn của mỗi quốc gia. Tốt nhất là bảo quản sản phẩm tại nơi khô ráo, mát, kết hợp với thông gió tốt. Cách xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa. Thùng chứa sản phẩm phải được đậy kín.

Vận chuyển

Lưu ý vận chuyển cẩn thận. Khuấy đều trước khi sử dụng.

Kích cỡ đóng gói

Bộ 20 lít: 15 lít Phần A (Sơn) chứa trong thùng 20 lít và 5 lít Phần B (chất đóng rắn) Jotacote Universal chứa trong thùng 5 lít.

Sức khỏe và an toàn

Xem thông báo về an toàn trên thùng sơn. Sử dụng trong điều kiện thông gió tốt. Không hít thở bụi sơn. Tránh để tác động lên da. Nếu bị dính vào da, phải dùng xà bông, nuớc hoặc chất tẩy rửa thích hợp để rửa sạch ngay lập tức. Nếu vào mắt phải rửa bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay lập tức.

Quý khách có nhu cầu mua Sơn công nghiệp Jotun Jotacote Universal vui lòng liên hệ Đại lý kinh doanh Sơn công nghiệp Jotun Jotacote Universal  để được tư vấn, báo giá chính xác và chi tiết nhất theo thông tin như sau:

  • Phòng tư vấn bán hàng: 0937.375.987
  • Phòng tư vấn kỹ thuật thi công và phối màu sơn: 0937.900.163
  • Đường dây nóng: 0903.954.094

Sơn công nghiệp Jotun là gì?

Sơn công nghiệp nói chung là vật liệu để trang trí, bảo vệ những bề mặt thường xuyên sử dụng trong ngành công nghiệp như: kim loại, bê tông, tường nhà, xi măng, sắt thép,… các thiết bị máy móc công nghiệp, sàn nhà, sân thể thao, tàu biển,…

Sơn công nghiệp Jotun là sản phẩm sơn công nghiệp mang thương hiệu Jotun. Với tính chất là màng dẻo cứng có khả năng bám dính cao, là lớp bảo vệ chống lại tác động của thiên nhiên cũng như những hoạt động của con người tạo ra.

Nên mua sơn công nghiệp Jotun ở đâu? Nên dùng sản phẩm sơn công nghiệp nào?

Để mua được sơn Jotun công nghiệp chính hãng quý khách vui lòng liên hệ sơn Jotun Hưng Hưng để được tư vấn chi tiết về nơi mua sơn và nên dùng sản phẩm nào.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sơn công nghiệp Jotun Jotacote Universal”

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

SMS